HOME
history militaryproducts civilproducts services certificates contact
TOHAN
events
media
INFORMATII PENTRU PUBLIC PRIVIND MEDIUL


         Informatii comunicate publicului privind mediul.

         Metodologia de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul poate fi accesata aici.

IMPORTANT:
ANUNT cu valabilitate incepand din data de 3.04.2017 timp de 30 zile.
          Compania Nationala Romarm SA filiala S TOHAN SA titular al proiectului „Completarea instalatiei de neutralizare a apelor uzate provenite din atelierul de preparare fulminat de mercur” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul „Completarea instalatiei de neutralizare a apelor uzate provenite din atelierul de preparare fulminat de mercur” propus a fi amplasat în jud. Brasov, oras Zarnesti, Aleea Uzinei 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14 si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbv.anpm.ro/noutati. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

IMPORTANT:
ANUNT cu valabilitate incepand din data de 20.03.2017 timp de 30 zile.
          Compania Nationala Romarm SA filiala S TOHAN SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Completarea instalatiei de neutralizare a apelor uzate provenite din atelierul de preparare fulminat de mercur” propus a fi amplasat în jud. Brasov, oras Zarnesti, Aleea Uzinei 1. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14 si la sediul S TOHAN SA în zilele de luni-vineri, între orele 7-15. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

IMPORTANT: S. TOHAN S.A., titular al proiectului „Dezafectarea depozit carburant”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul „Dezafectarea depozit carburant” propus a fi amplasat în Zarnesti, Aleea Uzinei nr.1, Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3 , în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 precum si la adresa de internet www.apmbv.anpm.ro/noutati. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

IMPORTANT: S. TOHAN S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Dezafectarea depozitului de carburant " propus a fi desfasurat în Zarnesti, Aleea Uzinei nr.1, Brasov.
Informatiile privind proiectul pot fi consultate Ia sediul A.P.M BRASOV, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M BRASOV.

IMPORTANT: S. TOHAN S.A. , titular al proiectului , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM BRASOV , de aprobare de dezvoltare a proiectului , in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul "DEZAFECTARE CENTRALA TERMICA CT3" situat in ZARNESTI , ALEEA UZINEI NR. 1 , BRASOV. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov , din Brasov , str. Politehnicii nr. 3 , in zilele de luni-joi , intre orele 8 - 16:30 si vineri intre orele 8-14 , precum si la urmatoarea adresa de internet , http: apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

IMPORTANT: S. TOHAN S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezafectarea centralei termice CT3” propus a fi desfasurat în Zarnesti, Aleea Uzinei nr.1, Brasov. Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agentiei Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3 si la sediul S TOHAN SA, Zarnesti, Aleea Uzinei nr.1, în zilele de L-J , între orele 8,00-16,30 si V intre orele 8,00-14,00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M BRASOV .

IMPORTANT: S. TOHAN S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Dezafectarea instalatiei de galvanizare din cadrul atelierului de galvanizare al sectiei PEGAS si a statiei de preepurare aferenta” , amplasat in jud. Brasov, orasul Zarnesti, Aleea Uzinei nr.1. Proiectul acordului de mediu / decizia de respingere si informatiile relevante pentru luarea deciziei, pot fi consultate la sediul autoritatiii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmbv.anpm.ro. Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3, in termen de 8 zile de la data afisarii anuntului.

IMPORTANT: S. TOHAN S.A. , titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM BRASOV si de aprobare a dezvoltarii proiectului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Instalare centrale termice”, propus a se desfasura în orasul Zarnesti, Aleea Uzinei, nr.1 . Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov din Brasov, strada Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la adresa internet http://apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt in presa locala. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. BRASOV.THE COMPANY

         S. TOHAN S. A. Zarnesti, a fost constituita în anul 1938 ca parte a grupului industrial MALAXA, grup de referinta în perioada interbelica. La înfiintare, productia sa era destinata în exclusivitate frontului, pentru ca, în urmatorii ani ...

READ MORE

ACTIVITIES

         Activities are done under the laws of Romania, as follows:
  • Manufacture of ammunition and weapons;
  • Manufacture of explosives;
  • Research, design, approval, testing of specific products...
READ MORE

QUALITY CERTIFICATES

Enlarge image on mouseoverISO 9001/2008
 
AQAP 2110:2009
 
AUTORIZATIE MEDIU

COMPANY RESPONSABILITY

         Declaratiile de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2012-2015, precum si pentru perioada ulterioara 2016 - 2020, ale Directorului General al S. TOHAN S.A.

READ MORE


DISMANTLING - DELABORATION

Dismantling-delaboration activity is another direction of the company activity, considered when the development strategy for the next years was concluded. Considering the high amounts of ammunition at international level and their obsolescence, or out-dating, the company appointed two directions ...

READ MORE

ADRESS :

ROMANIA , Jud. BRASOV , ZARNESTI , Aleea Uzinei nr. 1 , COD 505800 E-mail:  office@tohan.ro  ;       web:   www.tohan.ro

LINKS :       


DOWNLOADS :

Catalogue of TOHAN products - 2014
PRESENTATION - S TOHAN SA - 2014