HOME
history militaryproducts civilproducts services certificates contact
TOHAN
events
media

Advertisements:

    


1. Anunturi de achizitii.

2. Informatii comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore.
Obiectivele generale ale politicii de prevenire a accidentelor majore pot fi accesate aici.

IMPORTANT: Raportul de securitate al S. TOHAN S.A. poate fi consultat de orice persoana interesata la sediul societatii, prin intermediul Ofiterului de serviciu. Pentru lamuriri suplimentare va puteti adresa la serviciul SPSU, TEL. 0268220377 interior 1500 si 1501, marti si joi, intre orele 1100 si 1300.

3. Informatii comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore la DEPOZITUL GHEORGHENI. Obiectivele generale ale politicii de prevenire a accidentelor majore pot fi accesate aici.

4. Informatii comunicate publicului privind mediul. Metodologia de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul poate fi accesata aici.

IMPORTANT:
ANUNT cu valabilitate incepand din data de 3.04.2017 timp de 30 zile.
          Compania Nationala Romarm SA filiala S TOHAN SA titular al proiectului „Completarea instalatiei de neutralizare a apelor uzate provenite din atelierul de preparare fulminat de mercur” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul „Completarea instalatiei de neutralizare a apelor uzate provenite din atelierul de preparare fulminat de mercur” propus a fi amplasat în jud. Brasov, oras Zarnesti, Aleea Uzinei 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14 si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbv.anpm.ro/noutati. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

IMPORTANT:
ANUNT cu valabilitate incepand din data de 20.03.2017 timp de 30 zile.
          Compania Nationala Romarm SA filiala S TOHAN SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Completarea instalatiei de neutralizare a apelor uzate provenite din atelierul de preparare fulminat de mercur” propus a fi amplasat în jud. Brasov, oras Zarnesti, Aleea Uzinei 1. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14 si la sediul S TOHAN SA în zilele de luni-vineri, între orele 7-15. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

5. IMPORTANT: S. TOHAN S. A. cu sediul în Zarnesti, jud. Brasov, str. Aleea Uzinei, nr.1, vinde prin licitatie mijloace fixe:
          - utilaje
          - cale ferata
          - locomotiva LDH 70

           Licitatiile au loc în data de 22.03.2017 astfel: pentru utilaje ora 10:30, iar pentru cale ferata sau locomotiva LDH 70, ora 11:30.
           Caietul de sarcini pentru fiecare licitatie se achizitioneaza de la sediul societatii contra sumei de 300,00 lei.
           Informatii suplimentare: telefon 0268/220854.

6. Declaratii de avere si de interese.
Aceste documente pot fi consultate aici : 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 ; 2017 .

7. Situatii financiare si Raport de audit. la 31.12.2014 .

8. Situatii financiare si Raport de audit. la 31.12.2015 .

9. Raportari contabile semestriale 2015 .

10. Raport revizuire si Raportari contabile. la 30.06.2016 .

11. Situatii financiare si Raport de audit. la 31.12.2016 .

12. Raport revizuire si Raportari contabile. la 30.06.2017 .