HOME
history militaryproducts civilproducts services certificates contact
TOHAN
events
media

Advertisements:

    


1. Anunturi de achizitii.

2. Informatii comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore.
Obiectivele generale ale politicii de prevenire a accidentelor majore pot fi accesate aici.

IMPORTANT: Raportul de securitate al S. TOHAN S.A. poate fi consultat de orice persoana interesata la sediul societatii, prin intermediul Ofiterului de serviciu. Pentru lamuriri suplimentare va puteti adresa la serviciul SPSU, TEL. 0268220377 interior 1500 si 1501, marti si joi, intre orele 1100 si 1300.

3. Informatii comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore la DEPOZITUL GHEORGHENI. Obiectivele generale ale politicii de prevenire a accidentelor majore pot fi accesate aici.

4. Informatii comunicate publicului privind mediul. Metodologia de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul poate fi accesata aici.

IMPORTANT: S. TOHAN S.A., titular al proiectului „Dezafectarea depozit carburant”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul „Dezafectarea depozit carburant” propus a fi amplasat în Zarnesti, Aleea Uzinei nr.1, Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3 , în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 precum si la adresa de internet www.apmbv.anpm.ro/noutati. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

IMPORTANT: S. TOHAN S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Dezafectarea depozitului de carburant " propus a fi desfasurat în Zarnesti, Aleea Uzinei nr.1, Brasov.
Informatiile privind proiectul pot fi consultate Ia sediul A.P.M BRASOV, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M BRASOV.

IMPORTANT: S. TOHAN S.A. , titular al proiectului , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM BRASOV , de aprobare de dezvoltare a proiectului , in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul "DEZAFECTARE CENTRALA TERMICA CT3" situat in ZARNESTI , ALEEA UZINEI NR. 1 , BRASOV. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov , din Brasov , str. Politehnicii nr. 3 , in zilele de luni-joi , intre orele 8 - 16:30 si vineri intre orele 8-14 , precum si la urmatoarea adresa de internet , http: apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

IMPORTANT: S. TOHAN S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezafectarea centralei termice CT3” propus a fi desfasurat în Zarnesti, Aleea Uzinei nr.1, Brasov. Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agentiei Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3 si la sediul S TOHAN SA, Zarnesti, Aleea Uzinei nr.1, în zilele de L-J , între orele 8,00-16,30 si V intre orele 8,00-14,00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M BRASOV .

IMPORTANT: S. TOHAN S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Dezafectarea instalatiei de galvanizare din cadrul atelierului de galvanizare al sectiei PEGAS si a statiei de preepurare aferenta” , amplasat in jud. Brasov, orasul Zarnesti, Aleea Uzinei nr.1. Proiectul acordului de mediu / decizia de respingere si informatiile relevante pentru luarea deciziei, pot fi consultate la sediul autoritatiii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmbv.anpm.ro. Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3, in termen de 8 zile de la data afisarii anuntului.

IMPORTANT: S. TOHAN S.A. , titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM BRASOV si de aprobare a dezvoltarii proiectului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Instalare centrale termice”, propus a se desfasura în orasul Zarnesti, Aleea Uzinei, nr.1 . Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov din Brasov, strada Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la adresa internet http://apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt in presa locala. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. BRASOV.


IMPORTANT: S. TOHAN S. A. face selectie de oferte pentru curatarea rezervoarelor metalice subterane apartinand depozitului de carburanti din incinta societatii. Oferta trebuie sa contina: tarif pentru curatarea, spalarea, decontaminarea si degazarea a 11 rezervoare; tarif pentru curatarea conductelor de legatura dintre rezervoare; tarif pentru eliberare certificate gas free pentru 11 rezervoare; tarif pentru bioremediere sol contaminat (daca este cazul) si tarif pentru transportul deseurilor petroliere si a reziduurilor rezultate din spalare, la un antrepozit fiscal. Pentru vizualizarea rezervoarelor în vederea întocmirii ofertei comerciale, va invitam la sediul S. TOHAN S.A., str. Aleea Uzinei, nr. 1 Zarnesti, jud. Brasov. Termen de prezentare a ofertei: 17.08.2015. Informatii la telefon: 0268 220854.


5. IMPORTANT: S. TOHAN S. A. cu sediul în Zarnesti, jud. Brasov, str. Aleea Uzinei, nr.1, vinde prin licitatie mijloace fixe:
          - utilaje
          - cale ferata
          - locomotiva LDH 70

           Licitatiile au loc în data de 09.11.2016 astfel: pentru utilaje ora 10:30, iar pentru cale ferata sau locomotiva LDH 70, ora 11:30.
           Caietul de sarcini pentru fiecare licitatie se achizitioneaza de la sediul societatii contra sumei de 300,00 lei.
           Informatii suplimentare: telefon 0268/220854.

6. Declaratii de avere si de interese.
Aceste documente pot fi consultate aici : 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016.

7. Situatii financiare si Raport de audit. la 31.12.2014 .

8. Situatii financiare si Raport de audit. la 31.12.2015 .

9. Raportari contabile semestriale 2015 .

10. Raport revizuire si Raportari contabile. la 30.06.2016 .