Actualizat: 12.04.2019

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI IN CAZUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE

 

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI

SOCIETATEA COMERCIALĂ S.TOHAN  S.A.

DEPOZITUL GHEORGHENI

 

Str. Pompierilor, FN, Gheorgheni- Harghita , România;

Tel: 0266365240.

Fax: 0266365240

 

1. DATE GENERALE

1.1. Numele titularul activitatii :

Depozitul Gheorgheni, jud. Harghita, este punct de lucru al S. Tohan S.A.,  judetul Brasov, filială a Companiei Naţionale Romarm S.A. Bucuresti, înmatriculată la Camera de Comert si Industrie sub numărul J08/49/2001, cod unic de inregistrare RO  13652413, cu sediul in Gheorgheni, Str. Pompierilor, FN; cod  poştal  535500, are ca  obiect  principal de activitate- depozitarea materiilor explozive, cod CAEN 5210.

1.2. Adresa amplasamentului :

DEPOZITUL GHEORGHENI,  este situat in partea de Nord-Est a oraşul Gheorgheni, la o distanţă de cca. 0,733 km de oraş. Depozitul este legat de oraş printr-un drum betonat (str. Pompierilor) lung de aproximativ 2,8 km. Vecinătăţile sunt: la Nord – păşune, la Sud – DN 12 (Miercurea Ciuc – Topliţa) la cca. 2,8 km şi oraşul Gheorgheni, în plan secundar, la cca. 0,733 km în linie dreaptă, la Vest – păşune şi la Est păşune şi în plan secundar comuna Lăzarea, la cca. 2,8 km.

2. INFORMAŢII PENTRU IDENTIFICAREA, DUPĂ FUNCŢIA DEŢINUTĂ A PERSOANEI CARE FURNIZEAZĂ INFORMAŢIILE:

-          Ing. Dan Voina  – Director General al S. TOHAN SA;

-          Tehn. Cojocaru Birsan gheorghe – Sef Depozit.

 

3. CONFIRMAREA FAPTULUI CĂ OBIECTIVUL INTRĂ SUB INCIDENŢA REGLEMENTARILOR  LEGALE

In conformitate cu legea 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţele periculoase, materiile explozive depozitate in cadrul magaziilor din cadrul amplasamentului Depozitul Gheorgheni, se încadrează in categoriile:

a) Substanţele, amestecurile și podusele explozive, din categoria “PERICOLE FIZICE”, Secţiunea "P". Acestea pot crea:

   -  riscul unei explozii prin şoc, frecare, incendiu sau alte surse de aprindere;

   - riscuri extreme de explozie prin şoc, frecare, foc/incendiu sau alte surse de aprindere;

              - căldură, lumină, sunet, gaz sau fum ori o combinaţie a unor astfel de efecte prin reacţii chimice exoterme autoîntreţinute.

Acestea  prezintă risc de explozie la şocuri, lovire, trântire, frecare, foc sau alte surse de aprindere și/sau dacă sunt încălzite în spaţii închise, în prezența sau absența aerului.

Având în vedere proprietăţile specifice pe care le prezintă substanţele explozive, unele operaţii și unele locuri de munca prezintă un grad ridicat de periculozitate, din punct de vedere al riscului declanşării unor accidente cu impact negativ asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

b)  Substanțe din categoria “PERICOLE PENTRU SĂNĂTATE”, Secţiunea "H";

 În această categorie  sunt cuprinse acele substanțe sau amestecuri care pot crea efecte negative asupra stării de sănătate și prezintă una sau mai multe dintre urmatoarele caracteristici:

- foarte toxic: care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în cantități foarte mici pot cauza moartea sau afecțiuni cronice ori acute ale sănătății;

- toxic: care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în cantități reduse pot cauza moartea sau afecțiuni cronice ori acute ale sănătății;

- nociv: care prin inhalare, ingestie sau penetrație cutanată pot cauza moartea sau afecțiuni cronice ori acute ale sănătății;

- corosiv: care în contact cu țesuturile vii exercită o acțiune distructivă asupra acestora;

- iritant: substanțele şi preparatele necorosive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau mucoasele pot cauza o reacție inflamatorie;

- sensibilizant: care prin inhalare sau penetrare cutanată pot da naştere unei reacții de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice;

- cancerigen: care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot determina apariția afecțiunilor cancerigene sau pot creşte incidența acestora;

- mutagen: care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creşte frecvența acestora;

- toxic pentru reproducere: care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot produce ori pot creşte frecvența efectelor nocive neereditare în progenitură sau pot dăuna funcțiilor sau capacităților reproductive masculine sau feminine.

Efectele asupra sănătății sunt:

În funcție de locul în care se manifestă efectul :

-   efect local: se manifestă la locul contactului cu agentul chimic;

-  efect sistemic: se manifestă în alte zone ale organismului, la distanță față de punctul de contact cu agentul chimic;

În funcție de durata de expunere:

- efect acut: apare după o expunere de scurtă durată, în general menifestarea este imediată;

 

- efect cronic: apare după o expunere de durată/repetată, se poate manifesta după perioade de timp îndelungate de la expunere.

În funcție de evoluția în timp a efectelor:

- efect reversibil: manifestările asupra stării de sănătate încetează după încetarea expunerii, pe cale naturală sau ca urmare a unui tratament;

- efect ireversibil: manifestările asupra stării de sănătate persistă şi după încetarea expunerii,indiferent de tratament.

În funcție de aria afectata:

-  efect general, dacă se manifestă nediferențiat asupra organelor;

- efect asupra unui număr restrâns de organe (organe țintă) asupra cărora efectul toxic se manifestă cel mai pregnant.

Există trei căi de pătrundere a agenților chimici în organism:

- inhalare,  constă în pătrunderea în organism prin inspirarea substanțelor sub formă de: gaze, vapori, pulberi.

- contact cu pielea şi mucoasele: constă în absorbția în organism prin contactul cu: substanțe, material, echipamente de protecție impregnate;

Ingestie este o cale de pătrundere în organism întâlnită mai ales în cazul:

-  accidentelor (o substanță este confundată cu un aliment (ex.zahăr, sare);

- nerespectării normelor de lucru (ex. pipetare cu gura, identificarea substanțelor prin degustare);

 - nerespectării normelor de igienă (mâncatul şi fumatul cu mâinile nespălate).

c)  Substanțe din categoria “PERICOLE PENTRU MEDIU”, Secţiunea "E";

 În această categorie  sunt cuprinse acele substanțe sau amestecuri care, introduse în mediul înconjurător, ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului înconjurător și care pot crea astfel efecte negative asupra stării de sănătate a populatiei .

Aceste substanțe și amestecuri prezintă una sau mai multe dintre urmatoarele caracteristici:

-  mobilitatea,

-  persistența/degradabilitatea,

-  potențialul de bioacumulare,

-  toxicitatea acvatică,

d) Substanțe din categoria “ALTE PERICOLE”, Secţiunea "O" - O2 Substanţe şi amestecuri care în contact cu apa emit gaze inflamabile.

Astfel, activitatea desfăşurata în cadrul amplasamentului Depozitul Gheorgheni,  intră sub incidenţa legii nr. 59/2016, art. 10 ; 12; 1  şi a prezentat autorităţilor competente teritoriale (Agenţia de Protecţia Mediului Harghita ) notificarea privind activitatea desfăşurată pe amplasament, întocmită conform Ordinului MAPAM nr. 1084/2003, a legii 59/2016 şi politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase.

Conform reglementarilor si a dispoziţiilor administrative de implementare a acestei hotărâri, Depozitul Gheorgheni, se încadrează în categoria  amplasamentelor de nivel superior.

4. EXPLICAREA ÎN TERMENI SIMPLI A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN CADRUL AMPLASAMENTULUI

Specificul activităţilor  desfăşurate în cadrul amplasamentului Depozitul Gheorgheni , în care sunt implicate substanţele  periculoase sunt: depozitare materii explozive utilizate în cadrul proceselor de fabricare a armamentului şi muniţiei.

Magaziile existente pe amplasament, sunt situate în incinta sectorului pirotehnic, înconjurat cu gard  din sarma ghimpata. Magaziile sunt sigilate,  supravegheate zilnic şi asigurate cu încuietori duble, obloane, plasă metalică şi gratii la geamuri.

Asigurarea pazei magaziilor aflate pe amplasament , se realizează cu efective de jandarmi dotate cu armament şi muniţie. Depozitul este dotat la interior cu  mijloace de stingere a incendiilor.  In spatiile de depozitare se executa numai operaţiile necesare pentru introducerea, depozitarea sau scoaterea materiilor  explozive, ambalate în ambalaje originale,  livrate de producător.

Paza transporturilor de la furnizorii interni sau externi se face cu pază asigurată de către Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei Harghita , cu care societatea are încheiat contract de prestări servicii. Zonele cu restricţii de acces sunt marcate cu semne avertizoare vizibile de la distantă.

5. DENUMIREA GENERICĂ SAU CATEGORIA GENERALĂ DE PERICOL A SUBSTANŢELOR CARE AR PUTEA CONDUCE LA PRODUCEREA UNUI ACCIDENT MAJOR

Substanţele periculoase depozitate pe amplasament  sunt cele cuprinse în notificarea transmisă la APM - Harghita şi ISUJ - Harghita. Acestea  prezintă risc de explozie la şocuri , lovire, trântire, frecare, foc sau alte surse de aprindere si/sau daca sunt încălzite in spaţii închise, în prezenta sau absenta aerului.

Având in vedere proprietăţile specifice pe care le prezintă substanţele explozive, depozitarea acestora prezintă un grad ridicat de periculozitate, din punct de vedere al riscului declanşării unor accidente cu impact negativ asupra sănătăţii umane si mediului înconjurător. Acestea sunt păstrate departe de sursele de foc deschis, urmărindu-se zilnic ca  temperatura şi umiditatea să  fie menţinute în limitele prevăzute de documentaţie, Pentru precum si evitarea efectelor datorate descărcărilor electrice.

 Magaziile sunt dotate cu instalaţii primare ( paratonieri) şi secundare cu prize de legare la pământare.

 

 


 

6. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND NATURA PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE , INCLUSIV EFECTELE LOR POTENŢIALE ASUPRA POPULAŢIEI ŞI MEDIULUI

 

Producerea unui accident major, eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit, survenit in timpul exploatării obiectivului, este de cele mai multe ori, consecinţa unui  incendiu, deflagraţie sau explozie. Pentru evitarea propagării efectelor uneia dintre cele trei stări, obiectele sunt prevăzute cu tavan zburător şi geamuri pentru deburare.

De asemenea , obiectele sunt împrejmuite cu ziduri de protecţie din beton armat şi valuri de protecţie din  pământ care depăşesc ca înălţime atelierele.

Sunt îndeplinite  condiţiile  distantelor minime de sigurantă . Incinta sectorului pirotehnic este periodic curăţată de vegetaţia uscată şi de arboret care pot genera incendii. Deasemeni, copacii care depăşesc înălţimea paratonierilor sunt tăiaţi, pentru a favoriza preluarea descărcărilor electrice de către paratonieri.

Executanţii sunt şcolarizaţi si instruiţi, supravegheaţi pe toată perioada desfăşurării activităţii de personalul de conducere.

Periodic, executanţii sunt instruiţi cu privire la conştientizarea riscului existent, cunoaşterii caracteristicilor materialelor depozitate, cunoaşterii şi respectării măsurilor de siguranţă, precum şi a procedurilor de intervenţie în caz de accident major.

De asemenea, la nivelul depozitului fiinţează o formaţie de intervenţie PSI, dotată cu o maşină de intervenţie şi o motopompă, încadrate cu personal de specialitate.

Amplasamentul este învecinat  la Nord cu pădure, la Est cu păşune şi comuna Lăzarea aflată la cca. 2,8 km., la Sud cu oraşul Gheorgheni şi la Vest cu păşune.

Gradul de distrugeri provocat de suprapresiunea din frontul undei de şoc asupra obiectivelor înconjurătoare, stabilit conform legislaţiei in vigoare, este minim, rezultând distrugeri uşoare, cu geamuri sparte dar fără vătămarea locuitorilor.

Datorita distantelor la care sunt situate, precum şi a protecţiilor existente, consideram că amplasamentul şi instalaţiile de pe el nu sunt susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.

Obiectivele generale ale politicii de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate  substanţele  periculoase notificate  sunt: evitarea in totalitate si controlul evenimentelor datorate declanşării unor astfel de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generatoare de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului.

 

 

 

7. INFORMAŢII CORESPUNZĂTOARE ASUPRA MODULUI ÎN CARE POPULAŢIA AFECTATĂ ESTE AVERTIZATĂ ŞI INFORMATĂ ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI ACCIDENT MAJOR.

 

S. TOHAN S.A., respectiv Depozitul Gheorgheni are obligatia principala de identificare, monitorizare si evaluare a tipurilor de riscuri  specifice si a situatiilor neconventionale care, prin nivelul lor de gravitate, ar putea pune in pericol sau afecta viata, mediul si bunurile materiale.

In raport cu planul de analiza si de acoperire  riscuri specifice, se planifica si se organizeaza activitatile de pregatire  a salariatiilor  cu privire la pericolele la care sunt expusi.

Actiunile si masurile se aplica gradual, in functie de amploarea si intensitatea situatiei create. Protectia salariaţilor, populaţiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare.

Instiintarea este activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre producerea unui accident major cu scopul evitării surprinderii şi a realizării măsurilor de protecţie şi care se realizează pe baza informaţiilor primite de la conducătorul depozitului.

Inştiinţarea se realizează prin reţeaua de telefonie fixă, reţeaua de comunicaţii GSM sau prin reţeaua de comunicaţii faxuri.

Avertizarea reprezinta aducerea la cunostiinta  salariaţilor şi a populatiei învecinate a informatiilor necesare despre  producerea unui accident major şi se realizează la nivelul depozitului, precum şi la nivelul populaţiei, prin mijloace specifice si se realizeaza in baza instiintarii primite de la conducatorul depozitului. La nivelul populaţiei avertizarea se realizează de către administraţia publică locală ( primar).

Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturi şi reţele radio şi televiziune, sisteme de avertizare ale poliţiei locale prin portavoce.

Prealarmarea reprezinta transmiterea semnalelor de avertizare catre salariaţii propri prin acţionarea butoanelor de avertizare existente la fiecare magazie şi care la rândul lor transmit semnale acustice în remiza PSI şi zona administrativă, iar populaţia este alarmată despre probabilitatea producerii unui accident major prin metode specifice de către Primăria Oraşului Gheorgheni si de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Harghita.

Prealarmarea populaţiei se realizează prin semnalele acustice emise de sirenele  electrice existente din depozit  în oraş. 

Alarmarea se realizeaza prin transmiterea semnalelor de avertizare către salariaţi şi populaţie despre producerea unui accident major.

Alarmarea salariaţilor se realizează prin semnalele acustice emise de sirena electrica existenta  la remiza PSI, iar a populaţiei se realizeaza prin semnalele acustice emise de sirenele  electrice  existente în oraş. 

 

 

8. INFORMAŢII CORESPUNZĂTOARE ASUPRA ACTIUNILOR  PE CARE TREBUIE SA LE INTREPRINDA POPULATIA AFECTATĂ ŞI ASUPRA COMPORTAMENTULUI PE CARE TREBUIE SĂ ÎL ADOPTE ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI ACCIDENT MAJOR

Activitatea de protectie civila, realizata la nivel local, se desfasoara pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii.

In acest context, populatia locala are o serie de obligatii, in ceea ce priveste comportamentul pe care trebuie sa-l adopte:

- sa informeze autoritatile, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii neconventionale despre care iau cunostinta;

- sa respecte si sa aplice normele si regulile stabilite de autoritatea administratiei publice locale, precum si de conducatorul structurii care monitorizeaza sursa de risc ;

- sa duca la indeplinire masurile dispuse de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice;

- sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;

- sa participe, daca este cazul, la actiunile de limitare si inlaturarea urmarilor situatiilor;

- sa permita, daca este cazul, accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte si pe terenuri proprietate privata;

- sa-si asigure mijloace individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de necesitate pentru protectia familiilor lor.

 

9. OBLIGATIA TITULARULUI DE A INTREPRINDE MASURI ADECVATE PE AMPLASAMENT, IN SPECIAL MENTINEREA LEGATURII CU SERVICIILE DE URGENTA, PENTRU A ACTIONA IN CAZ DE ACCIDENTE MAJORE SI PENTRU A MINIMALIZA EFECTELE ACESTORA

Avand in vedere incadrarea ca amplasament de nivel superior, S. TOHAN S.A. - Depozitul Gheorgheni prezinta un program de masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a accidentelor majore, protejarii salariaţilor, bunurilor materiale si mediului  împotriva efectelor negative ale acestora.

La nivelul depozitului este creată o Celulă pentru Situaţii de Urgenţă (CSU) condusă de şeful depozitului, o Grupă Operativă cu Activitate Temporară (COAT) şi un Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă (SPSU). Sunt create regulamente de organizare şi funcţionare a SPSU, CSU şi COAT.

S-au identificat riscurile care pot genera situaţii de urgenţă la nivelul societăţii.

Au fost întocmite Planul de analiză şi acoperire riscuri, Planul de înştiinţare-alarmare, Planul de evacuare şi Planul de intervenţie.

A fost întocmită Organigrama SPSU.

Periodic, salariaţii sunt instruiţi şi fac exerciţii practice pe baza scenariilor create ca urmare a riscurilor identificate.

CSU informează Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean “Oltul” Harghita, prin tel. sau fax cu privire la stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora.

Evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul depozitului, stabileşte măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor.

Declară, cu acordul ISUJ Harghita, starea de alertă pe teritoriul depozitului.

10. MASURI EXTERNE DE ACTIUNE IN CAZ DE ACCIDENT MAJOR

            Declansarea procedurilor pentru coordonarea actiunilor externe de rezolvare a situatiilor periculoase la care participa structurile specializate ale serviciilor de urgenta, in conformitate cu competentele si atributiile stabilite potrivit dispozitiilor legale, se realizeaza de catre persoana autorizata.

            Structurile specializate interesate vor primi avertismente rapide, in timp util, cu privire la iminenta producerii sau producerea unui accident major, precum si pentru procedurile de alerta si de instiintare.

            Resursele financiare necesare pentru punerea in aplicare, daca este cazul, a planului de actiune externa si a capacitatii de raspuns adecvat la accident se asigura din bugetul propriu.

 Echipamentele, substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice activitatii proprii desfasurate se asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin.

 Publicul va primi informatii specifice referitoare la incident si la conduita pe care trebuie sa o adopte.

11. INFORMATII SUPLIMENTARE

Sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii, informaţii suplimentare pot fi oferite doar de Directorul General al S. Tohan S.A. şi Şeful Depozitului .

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Dan Voina