DIRECTIA CALITATE                                                                                         PROTECTIA MEDIULUI

                                                                                                                        1.9/ 286 /23.10.2012

 

 

INFORMATIA PRIVIND MEDIUL

- UNUL DIN DREPTURILE OMULUI -

 

        Acest drept este transpus si reglementat prin H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul si respectiv prin Ordinul M.A.P.M. nr. 1182/2002 pentru aprobarea metodologiei de gestionare si furnizare a informaţiei privind mediul.

 

Datele  rezultate din monitorizarea activităţilor ce pot afecta mediul

 

        In activitatea desfăşurata pe platforma S.C. TOHAN S.A. în ultimele trei luni  nu s-au inregistrat depăşiri la indicatorii prevăzuţi spre monitorizare în Autorizaţia Integrată de mediu nr. SB 66/2006 si  nici reclamaţii privind afectarea mediului  înconjurător .

       Prezentam  situaţia monitorizării activităţilor care au impact asupra mediului înconjurător :

1.       Gestiunea deşeurilor

       2.    Emisii de poluanţi  în apa

       3.    Emisii de poluanţi  în aer

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

                        DIRECTOR CALITATE

                 FIZ. MIRCEA PETRU TANTAU

                                  ING. TUDOR VIOREL

 

                           INTOCMIT ,

RESPONSABIL PROTECTIA MEDIULUI

                                                                                                         CHIM . BELEUŢĂ ELENA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.Gestiunea deşeurilor - trimestrul III 2012

Nr.     crt.

Denumire deseu

Cod deşeu

UM                 (t, mc, buc)

Cantitate deseuri trimestrul III  2012

Op.de val/elim. conf. Legii 211/2011

Agentul economic care efectueaza operatiunea de valorificare /eliminare

Generate

Din care

Valorificat

Eliminată

Stoc

1

Span feros

12 01 01

t

53.36

56.36

0

0

R 4, R7

SILNEF

2

Şpan neferos

12 01 03

t

5.184

5.244

0

0.052

 

 

3

Deşeuri nspecifice (pietre polizor)

12  01 21

t

0

0

0

4.386

 

 

4

Deşeuri textile

15  02 03

t

0

0

0

1.593

 

 

5

Acumulatori auto uzaţi

16 06 01*

buc

0

0

0

0

 

 

6

Anvelope uzate

16  01 03

t

0

0

0

0.13

 

 

7

Acm. auto (cu ulei)

16  06 05

buc

0

0

0

0

 

 

8

Deşeuri metal feros

12  01 99

t

18.138

0

0

86.017

 

 

9

Deşeuri metal neferos

12  01 99

t

0

0

0

0.39

 

 

10

Deşeu plastic

20  01 39

t

0

0

0

4.249

 

 

11

Deşeu cauciuc

16 01 99

t

0.529

3.88

0

1.514

 

SILNEF

12

Deşeu sticla

20 01 02

t

0

0

0

2.161

 

 

13

Deşeu azbest

16 02 02

t

0

0

0

0.0005

 

 

14

Deşeuri electrice

20 01 36

t

0.016

0

0

1.061

 

 

15

Nămoluri  tratare .chimică

19 08 13*

t

0

0

0

14

 

 

16

Deşeu hârtie

20 01 01

t

3.793

6

0

0

 

SILNEF

17

Deşeu ulei uzat

13 03 07*

t

0

0

0

2.577

 

 

18

Deşeu reziduu petrolier

10 01 25

t

0

0

0

0

 

 

19

Condensatori cu PCB

16 02 09

buc

0

0

0

0

 

 

20

Deşeuri lemn

20 01 38

t

0

0

0

0

 

 

31

Deseu ferodou

 

t

0

0

0

3.32

 

 

32

Deseu din demolari

17 01 07

t

0

0

0

2.969

 

 

33

Deseuri chimice

16 05 08*

t

0

0

0

16.93

 

 

34

Deseuri fibra sticla

10 11 03

t

0

0

0

0.14

 

 

35

Deseuri ceramica

 

t

0.01

0

0

2.1

 

 

36

Deseu din echipament de protectie

15 02 03

t

0

0

0

0.217

 

 

37

Deseu cablu frana

 

t

0

0

0

1.09

 

 

38

Deseu aluminiu

12.01.99

t

0

0

0

0.44

 

 

39

Deseu cauciuc

20.01.99

t

0

0

0

0

 

 

40

Surse de lumina

20.01.35

buc

0

0

0

12.027

 

 

41

Deseu baterii alcaline

 

t

0

0

0

0.003

 

 

42

Deseu metal feros din delaborare munitie /otel

20 01 04

t

42.234

0

0

42.759

 

 

43

Deseu metal feros din delaborare munitie /tabla

20 01 04

t

0

0

0

0

 

 

44

Deseu metal neferos din delaborare munitie/alama

20 01 04

t

6.325

0

0

6.325

 

 

45

Deseu metal neferos din delaborare munitie/cupru

20 01 04

t

0.212

0

0

0.212

 

 

46

Deseu metal neferos din delaborare munitie/aluminiu

20 01 04

t

0

0

0

0.006

 

 

47

Deseu metal neferos din delaborare munitie/aluminiu

12 01 99

t

0.4

0

0

0.4

 

 

48

Deseu metal neferos din delaborare munitie  /tabla

12 01 99

t

0.05

0

0

0.05

 

 

49

Deseu metal neferos din delaborare munitie/alama

12 01 99

t

16.15

0

0

0.283

 

 

50

Deseu metal feros din delaborare munitie/fier pregatit

12 01 99

t

8.603

0

0

16.393

 

 

 

 

2. Emisii de poluanţi in apa - trimestrul III 2012

Punct  de emisie

Parametrul

Autorizat

(mg/l)

Emisii

mg/l

kg

Evacuare in paraul Barsa prin punctul de descarcare  Ovoid

 (punct de monitorizare:

 ultimul camin al canalizarii ape tehnologice de pe platforma)  

 

Volum de apa evacuat   (m3)

37938

Materii totale in suspensie

35

12.67

479.499

Reziduu filtrabil uscat la 105şC

1000

360.67

13692.192

Extractibile cu solventi organici

10

1.41

53.047

pH

6,5-8,5

7.62

7.623

Sulfuri+H2 S

0,5

0.00

0.000

Fier

2

0.09

3.557

Zinc

0,5

0.02

0.769

Nichel

O,1

0.03

0.957

Crom hexavalent

0,1

0.00

0.000

Crom total

1

0.00

0.112

Cadmiu

0,1

0.00

0.000

Cianuri

0,1

0.00

0.000

Cupru

0,2

0.05

1.798

CCO-Cr

40

13.00

493.851

CBO5

16

0.00

0.000

Azot amoniacal

1,0

0.25

9.553

Azotiţi

1,0

0.03

1.190

Azotaţi

30

11.92

449.382

Evacuare in canalizarea orasului Zarnesti (punct de monitorizare:  ultimul camin al canalizarii ape menajere de pe platforma)

Volum evacuat (m3)

40110

pH

6.5-8.5

7.4

7.40

Suspensii

35(60)

14

561.54

CBO5

25

6.1

0.00

CCO-Cr

125

19.2

770.11

Azot amoniacal

2(3)

1.91

76.61

Sulfuri+H2S

0.5

0

0.00

Extractibile cu solventi organici

20

0.46

18.45

Detergenti sintetici

0.5

0

0.00

Detergenti sintetici

 

0

0.00

Fosfor  total

1(2)

0.56

22.46

Monitorizare ape subterane foraj - galvanizare

pH

6.5-9.5

7.82

-

Cianuri

0.05

0

Crom total

0.05

0.03

Zinc

5

0.04

Nichel

0.02

0.019

Cadmiu

0.005

0.004

Cupru

0.1

0.08

 

 

 

 

 

 

 

3.Emisii de poluanţi in aer - trimestrul III 2012

 

Punctul de măsura

Frecventa de monitorizare

Parametrii monitorizaţi

Limita admisibila

(mg/Nmc)

 

Concentratia determinata

(mg/Nmc)

Observatii

S1 – centrale termice combustibil gaz metan

anual

NOx

CO

SO2

350

100

35

-

Nu s-au efectuat determinari

S2 – fulminaterie spălare gaze

zilnic, când se lucrează 

NOx

Hg

COV

HCl

200

0.05

100

30

-

Nu s-a desfasurat activitate

S3 – fulminaterie preparare

zilnic, când se lucrează

Nox

200

-

Nu s-a desfasurat activitate

S4 – tratament termic

trimestrial

Pulberi

CO

NOx

SO2

50

100

350

35

-

Nu s-a desfasurat activitate

S5 – instalatie vopsire

anual

COV

100

-

Nu s-a desfasurat activitate

P1–  centrul pirotehnic

Lunar, cand se lucreaza

Pulberi

50

-

Nu s-au efectuat determinari; instalatia a functionat putin .

S7 – 1;2 – atelier tâmplărie

anual

Pulberi

COV

50

100

-

Nu s-a desfasurat activitate

S8 – atelier galvanizare

semestrial

Aerosol sulfat 

Aerosol clorhidric

Cianura CN-

Nichel

Crom6+

Crom total

Cupru

350

30

5

5

0.05

5

5

-

S-au efectuat determinari;

nu s-au inregistrat depasiri

P2/1;2 – centrul sculărie (prelucrări mecanice prin aşchiere)

trimestrial

Pulberi

 

5

-

 

S-au efectuat determinari;

nu s-au inregistrat depasiri